Takaful Berkelompok

1.       Takaful Bertempoh Berkelompok
 •    Perlindungan Asas - Kematian (Semulajadi / Semua Punca)
•     Perlindungan Pilihan - Keilatan Kekal (TPD), Penyakit Kritikal (CI), Kematian & Keilatan akibat kemalangan (ADD), Keilatan Separa Kekal (PPD), Perbelanjaan Pengebumian (FE).
 •    Peserta yang layak - Kakitangan sahaja

2.       Kemasukan Hospital &  Pembedahan Berkelompok
 •    Perlindungan Asas - Manfaat Kemasukan Hospital & Pembedahan
•     Perlindungan Pilihan - Perbelanjaan Pengebumian
•     Peserta yang layak - Ahli dan tanggungan

3.       Mutiara Plus
 •    Perlindungan Asas - Kematian & TPD (Semua Punca)
 •    Perlindungan Pilihan - Penyakit Kritikal (CI), Keilatan Separa Kekal (PPD), Kematian  Keilatan akibat kemalangan (ADD), Perbelanjaan Pengebumian (FE), Manfaat Hospital Harian, Pembayaran Balik Perubatan Akibat Kemalangan, Manfaat pembayar.
 •    Perlindungan Pilihan - kakitangan, pasangan dan tanggungan (anak-anak)

4.    Khairat
 •    Perlindungan Asas - Perbelanjaan Pengebumian
•     Peserta yang layak - Ahli dan tanggungan (pasangan & anak-anak)/ibu bapa 

5.    Tabarru'
 •    Perlindungan Asas - Perbelanjaan Pengebumian
•     Perlindungan Pilihan - Manfaat Kematian (Semua Punca)


•     Peserta yang layak - ahli sahaja 

2 comments:

  1. Asalam,Bayaran tahunan berapa ye

    ReplyDelete
  2. berniaga apa ni.orang bertanya tak jawab. maklumat nak berhubung tak ada. boleh percaya ke insuran macam ni?

    ReplyDelete