Penafian

Semua maklumat yang diberikan di laman web/blog ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan salah satu inisiatif individu sebagai Perunding Etiqa Takaful untuk menyampaikan maklumat kepada umum. Segala kandungan di laman web ini tidak boleh diguna pakai untuk membentuk sebarang kontrak undang-undang antara saya dan mana-mana orang atau entiti melainkan dinyatakan sebaliknya. Pihak ANNAJAH AGENCY tidak akan bertanggungjawab atas segala kekeliruan maklumat, serta aktiviti yang mungkin berlaku seperti yang dipaparkan di laman web/blog ini.
Maklumat di dalam laman web/blog ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Topik-topik berkaitan kesihatan yang terdapat pada mana-mana halaman di web ini tidak boleh digunakan untuk tujuan mendiagnosis atau digantikan dengan nasihat perubatan. Walaupun pelbagai usaha untuk menyampaikan maklumat terkini dan tepat, saya tidak membuat sebarang jaminan dalam apa jua bentuk. Dalam keadaan sekali apa pun, kami tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakkan atau kerugian yang disebabkan atau yang didakwa telah disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan yang terdapat di laman web/blog ini.
Segala pertanyaan atau kekeliruan, bolehlah berhubung dengan saya sama ada melalui telefon ataupun email. Anda boleh pergi ke HUBUNGI SAYA untuk menghantar email.

Rashdan
Admin www.1etiqa2u.com

0 comments: